Dr Ewelina Badura

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym, e-commerce i prawie własności intelektualnej. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała pracując na stanowisku prawnika w kancelariach prawnych i spółkach, a także zarządzając działem prawnym dużej instytucji kultury.

Posiada tytuł Approved Compliance Officer i zajmuje się doradztwem w zakresie compliance dla sektora średnich przedsiębiorstw, w ramach którego wspiera Klientów przy wprowadzaniu i rozwijaniu systemów zarządzania ryzykiem compliance oraz struktur compliance.

Ekspert prawny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. oceny projektów z zakresu prawa cywilnego. Należy do Stowarzyszenia International Association for Artificial Intelligence and Law.

Ukończyła prawo i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych, w tym monografii. Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Rafał Rduch

Adwokat

Specjalista z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, geologicznego i górniczego.

Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, szczególnie w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa odszkodowawczego. Skuteczny negocjator, świetny procesualista. Autor licznych publikacji.

Ukończył aplikację adwokacką, złożył egzamin z wynikiem pozytywnym i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, praktykę i doświadczenie zdobywał podczas pracy w renomowanych kancelariach adwokackich na Śląsku, a także współpracując z wieloma adwokatami i radcami prawnymi z całego kraju.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Śląskiego oraz studiów doktoranckich prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Monika Nitera

Radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków. W kancelarii prowadzi m.in. liczne transakcje dotyczące udzielania kredytów konsorcjalnych, syndykacji kredytów oraz emisji obligacji. Przygotowuje na potrzeby banków wzory dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń kredytowych. Zajmuje się także szczególnie skomplikowanymi postępowaniami w zakresie egzekucji należności, jak również reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach upadłościowych.

Doświadczenie zdobywała także kierując działem prawnym Muzeum Narodowego w Krakowie. Lubi zachęcać i inspirować ludzi do działania. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patryk Rojek

Ekspert ds. zamówień publicznych

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z realizacją projektów budowlanych i inwestycjach informatycznych. Od wielu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, kieruje również pracami komisji przetargowych.

Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji wielomilionowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy na realizację systemów informatycznych i projektach budowlanych w administracji publicznej. Obecnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych w dużej instytucji kultury.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.