O nas

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona między innymi od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje. W zależności od rodzaju sprawy oraz zakresu współpracy możliwe jest uzgodnienie wynagrodzenia zryczałtowanego (poprzez określenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia) lub też przyjęcie systemu rozliczeń godzinowych (w których wysokość zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia). Wynagrodzenie za świadczone usługi co do zasady jest płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Kwestie te są uzgadniane indywidualnie z każdym Klientem.

Oferta

Kancelaria jest połączeniem wiedzy z doświadczeniem i kreatywnością w doradztwie prawnym, które umożliwiają rozwiązywanie najtrudniejszych problemów prawnych pojawiających się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem doradztwa na rzecz przedsiębiorców, organów władzy publicznej oraz osób fizycznych w szerokim zakresie spraw wymagających fachowej obsługi prawnej. Główne pole jej działalności stanowi obsługa prawna przedsiębiorców i doradztwo w sprawach gospodarczych oraz reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona między innymi od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje. W zależności od rodzaju sprawy oraz zakresu współpracy możliwe jest uzgodnienie wynagrodzenia zryczałtowanego (poprzez określenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia) lub też przyjęcie systemu rozliczeń godzinowych (w których wysokość zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia). Wynagrodzenie za świadczone usługi co do zasady jest płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Kwestie te są uzgadniane indywidualnie z każdym Klientem.