Patryk Rojek

Ekspert ds. zamówień publicznych
Czytaj dalej

Monika Nitera

Radca prawny
Czytaj dalej

Rafał Rduch

Adwokat
Czytaj dalej

Ewelina Badura

Radca prawny
Czytaj dalej

Dr Ewelina Badura

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym, e-commerce i prawie własności intelektualnej. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zdobywała pracując na stanowisku prawnika w kancelariach prawnych i spółkach, a także zarządzając działem prawnym dużej instytucji kultury.

Posiada tytuł Approved Compliance Officer i zajmuje się doradztwem w zakresie compliance dla sektora średnich przedsiębiorstw, w ramach którego wspiera Klientów przy wprowadzaniu i rozwijaniu systemów zarządzania ryzykiem compliance oraz struktur compliance.

Ekspert prawny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. oceny projektów z zakresu prawa cywilnego. Należy do Stowarzyszenia International Association for Artificial Intelligence and Law.

Ukończyła prawo i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prelegentka na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych, w tym monografii. Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Rafał Rduch

Adwokat

Specjalista z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, geologicznego i górniczego.

Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, szczególnie w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa odszkodowawczego. Skuteczny negocjator, świetny procesualista. Autor licznych publikacji.

Ukończył aplikację adwokacką, złożył egzamin z wynikiem pozytywnym i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, praktykę i doświadczenie zdobywał podczas pracy w renomowanych kancelariach adwokackich na Śląsku, a także współpracując z wieloma adwokatami i radcami prawnymi z całego kraju.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Śląskiego oraz studiów doktoranckich prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Monika Nitera

Radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków. W kancelarii prowadzi m.in. liczne transakcje dotyczące udzielania kredytów konsorcjalnych, syndykacji kredytów oraz emisji obligacji. Przygotowuje na potrzeby banków wzory dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń kredytowych. Zajmuje się także szczególnie skomplikowanymi postępowaniami w zakresie egzekucji należności, jak również reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach upadłościowych.

Doświadczenie zdobywała także kierując działem prawnym Muzeum Narodowego w Krakowie. Lubi zachęcać i inspirować ludzi do działania. Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, rynków kapitałowych oraz prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora bankowego.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patryk Rojek

Ekspert ds. zamówień publicznych

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z realizacją projektów budowlanych i inwestycjach informatycznych. Od wielu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, kieruje również pracami komisji przetargowych.

Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji wielomilionowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy na realizację systemów informatycznych i projektach budowlanych w administracji publicznej. Obecnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych w dużej instytucji kultury.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.